Anunțul nu se mai publică pe site

Judecătoria Chişinău (sediul Centru) solicită prezentarea lui Scripnic Igor cu

Chişinău 2 Iulie 2021, 07:07 Vizualizări: 19
Judecătoria Chişinău (sediul Centru) solicită prezentarea lui Scripnic Igor cu ultimul domiciliu cunoscut mun. Chişinău, str. Academiei 2, ap. 16, în bir. 303, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 162, mun. Chişinău, în legătură cu examinarea cauzei civile nr.2-6974/21, pornită la cererea de chemare în judecată depusă de OCN Credits 2ALL SRL împotriva lui Scripnic Igor privind încasarea datoriei, în procedură scrisă cu privire la cererile cu valoare redusă. Se explică pârâtului, că din momentul publicării prezentului aviz publicitar, ultimul are dreptul în termen de 30 de zile, să primească copia de pe cererea de chemare în judecată şi de pe înscrisurile anexate la ea, termen în care ultimul are dreptul de a prezenta instanţei de judecată şi reclamantului o referinţă, copii de pe inscrisurile necesare, precum şi o cerere reconvenţională în condiţiile art. 172 şi 173 Cod de procedură civilă, doar dacă valoarea acţiunii reconvenţionale nu depăşeşte valoarea admisibilă şi condiţiile legale de exercitare a cererii iniţiale cu valoare redusă. Se explică pârâtului că neprezentarea referinţei, precum şi copiilor de pe înscrisurile necesare în termen de 30 de zile din momentul publicării prezentului aviz duce la soluţionarea cererii în baza materialelor anexate la dosar, fără convocarea părţilor în şedinţă de judecată. Judecător Dvornic Octavian.
  • Chişinău
Loading...