Anunțul nu se mai publică pe site

Judecătoria Chişinău (sediul Centru) solicită prezentarea cet. Vartin Maxim, cu

Chişinău 2 Iulie 2021, 07:07 Vizualizări: 20
Judecătoria Chişinău (sediul Centru) solicită prezentarea cet. Vartin Maxim, cu ultimul domiciliu cunoscut în mun. Chişinău, str. Alexandru cel Bun 34, ap.9, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului aviz, în bir. 719, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 162, mun. Chişinău, pentru a-i fi înmânate cererea de chemare în judecată şi actele anexate, în cauza civilă examinată în procedura cererilor cu valoare redusă nr.2-9652/21, intentată la cererea de chemare în judecată depusă de SRL Credits 2 All către Vartin Maxim, privind încasarea datoriei. Judecătorul Judecătoriei Chişinău (sediul Centru) Panfil Cristina.
  • Chişinău
Loading...