Anunțul nu se mai publică pe site

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, în conformitate cu art.108 CPC RM

Chişinău 2 Iulie 2021, 07:08 Vizualizări: 33
Judecătoria Chişinău, sediul Centru, în conformitate cu art.108 CPC RM, solicită prezentarea cet. Cojuharenco Denis cu ultimul domiciliu cunoscut în mun. Chișinău, str. Sarmisegetuza nr.37, bl.3, ap.38, în ședința de judecată numită pentru data de 07.10.2021 la ora12:00, în incinta Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, str. bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 162, bir.811, în calitate de pîrît, la cererea de chemare în judecată înaintată de către Stelea Vadim împotriva lui Cojuharenco Denis privind încasarea datoriei, dobânzii de întârziere și a cheltuielilor de judecată. Judecător Judecătoria Chișinău, sediul Centru str. Bd.Ștefan cel Mare și Sfînt 162, et.8, bir. 811 Nina Arabadji.
  • Chişinău
Loading...