Anunțul nu se mai publică pe site

Prin prezenta se comunică că pe rolul Judecătoriei Cahul, sediul

Chişinău 9 Iulie 2021, 07:09 Vizualizări: 20
Prin prezenta se comunică că pe rolul Judecătoriei Cahul, sediul Central, se află spre examinare, în procedură scrisă a cererilor cu valoare redusă, cauza civilă nr.2-826/2021, intentată la cererea de chemare în judecată depusă de Î.M. INCASO S.R.L către Iuncu Andrei cu privire la încasarea datoriei. Pârâtul Iuncu Andrei a.n. 12.11.1990, cu ultimul domiciliu în mun. Cahul, str. Ivan Spirin, nr. 98, ap.40, poate lua cunoştinţă cu cererea de chemare în judecată şi înscrisurile anexate la sediul Central al Judecătoriei Cahul (mun. Cahul, str. Mihail Frunze 62, bir. 19). Pârâtul dispune de un termen de 30 de zile de la data comunicării, pentru a prezenta referinţă cu răspunsul la pretenţiile formulate de reclamant şi probele aduse împotriva revendicărilor înaintate şi alte date importante pentru soluţionarea cauzei, termenul acordat fiind unul de decădere în prezentarea ulterioară de probe. Judecătorul Judecătoriei Cahul, sediul Central Aliona Sârbu.
  • Chişinău
Loading...