Anunțul nu se mai publică pe site

Judecătoria Hânceşti (sediul Ialoveni) solicită cet. Zagaevschii Vasilii, domiciliat or

Chişinău 9 Iulie 2021, 07:09 Vizualizări: 26
Judecătoria Hânceşti (sediul Ialoveni) solicită cet. Zagaevschii Vasilii, domiciliat or. Ialoveni, str. Florilor 4, să se prezinte în termen de 5 zile de la data publicării avizului, în sala de şedinţe nr. 15, pe adresa or. Ialoveni, str. Prieteniei 4, în legătură cu examinarea cauzei civile la cererea de chemare în judecată cu valoare redusă depusă de O.C.N. Credits 2 ALL S.R.L. împotriva lui Zagaevschii Vasilii cu privire la încasarea datoriei şi a cheltuielilor de judecată, pentru a ridica cererea de chemare în judecată cu anexele, în vederea prezentării referinţei în termen de 30 zile de la comunicare. Se explică pârâtului că neprezentarea pentru ridicarea actelor, inclusiv neprezentarea referinţei, nu împiedică soluţionarea cauzei în baza materialelor depuse, fără convocarea părţilor în şedinţă de judecată. Judecător Corina Albu.
  • Chişinău
Loading...