Anunțul nu se mai publică pe site

Judecatoria Drochia, sediul Central, solicita piritului Niocov Alexandru Iurie

Bălţi 15 Iulie 2021, 07:01 Vizualizări: 29
Judecatoria Drochia, sediul Central, (Judecatoriei Drochia, sediul Central, str. 31 August 7, oficiul 8, sala nr. 6), in conformitate cu art. 108, 276(2)-276(4) al CPC al RM, solicita piritului Niocov Alexandru Iurie, cu domiciliul in s. Gribova, r-l Drochia, in termen de 30 de zile calendaristice, calculat de la data publicarii prezentei citatii, sa prezinte instantei judecatoresti si reclamantului o referinta, precum si copii ale inscrisurilor necesare in sustinerea pozitilor sale, in cauza civila cu nr.2-807/2021, intentata la cererea de chemare in judecata inaintata de Societatea pe Actiuni "CET-NORD" impotriva lui Niocov Alexandru Iurie privind incasarea datoriei. A mentiona piritului ca, daca nu va depune referinta in termenul stabilit de judecator, va fi decazut din dreptul de a prezenta ulterior si solutionarea cererii se va face in baza materialelor anexate la dosar. In caz de neprezentare cauza va fi examinata in lipsa partilor absente. Judecator Rodica Chistruga.
  • Bălţi
Loading...