Anunțul nu se mai publică pe site

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, în conformitate cu art.108 CPC RM

Chişinău 11 Iunie 2021, 07:08 Vizualizări: 60
Judecătoria Chişinău, sediul Centru, în conformitate cu art.108 CPC RM, solicită prezentarea cet. Dobjanski Cristina, ultimul domiciliu cunoscut Chişinău, str. Gagarin 3 ap. 60, în şedinta de judecată numita pentru data de 22.09.2021 la ora12:30, in incinta Judecătoriei Chişinău, sediul Centru, str. bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt 162, hir 811, in calitate pârât, la cererea de chemare in judecată înaintată de "CALEA DIN MOLDOVA"ÎS împotriva lui Dobjanski Cristina privind incasarea plăţii dobănzii de întărziere şi a cheltuielilor de judecată. Judecator NINA ARABADJI Judecătoria Chişinău, sediul Centru str. Bd. Ştefan cel Mare Slint 162, et.8. bir.811
  • Chişinău
Loading...