Inspectoratul de poliţie Bălți al IGP, cu adresa juridică: mun

Бельцы 9 Июня 2021, 17:45 Просмотров: 94
  • Газетное объявление
Inspectoratul de poliţie Bălți al IGP, cu adresa juridică: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare 50, MD 3100 desemnat în calitate de autoritate contractantă, anunţă concurs repetat pentru adjudecarea serviciilor de ridicare, transportare, depozitare și restituire a mijloacelor de transport în cadrul procesului contravențional. Termenul contractului se stabilește pentru o perioadă de 5 ani. Procedura de selectare a ofertantului/agentului economic se va desfăşura prin licitație publică conform Codului civil al Republicii Moldova nr.1107/2002. Documentaţia standard poate fi obţinută de la Inspectoratul de poliţie Bălți al IGP cu sediul în mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare 50 sau poate fi vizualizată accesând pagina web: www.politia.md, la directoriul transparență, rubrica achiziții publice (anunțuri lansate). Cerințele față de ofertanți/agenții economici și datele care urmează a fi incluse în ofertă precum și criteriile de eligibilitate și evaluare a ofertelor sunt stabilite în documentația standard. Ofertele elaborate în corespundere cu documentația standard vor fi depuse până la data de 18.06.2021, ora 10:00 la adresa juridică a Inspectoratului de poliție Bălți. Ofertele vor fi deschise la sediul Inspectoratului de poliție Bălți, la data de 18.06.2021, ora 10:00. Rezultatele concursului vor fi anunţate în termen de 3 zile lucrătoare de la data semnării procesului-verbal de către Grupul de lucru pentru adjudecarea serviciilor de ridicare, transportare, depozitare și restituire a mijloacelor de transport în procesul de constatare a contravențiilor conform necesităților Inspectoratului de poliție Bălți. Persoană de contact: Elena Sergheevici. E-mail: [email protected] Telefon.
Поделитесь объявлением с друзьями
  • Бельцы
  • 068 212 580
Загрузка...