Prin prezenta, în temeiul prevederilor art. art. 100, 108 şi

Кишинёв 3 Сентября 2021, 07:06 Просмотров: 18
  • Газетное объявление
Prin prezenta, în temeiul prevederilor art. art. 100, 108 şi art.276/2 alin. (3) din Codul de procedură civilă, Judecătoria Străşeni, sediul Călăraşi, dispune comunicarea publică a pârâtului Beşleaga Sabina Mihail, or.Străşeni, str. Prieteniei 4, cu privire la examinarea cauzei civile intentate la cererea de chemare în judecată depusă de ÎM "INCASO" SRL către Beşleaga Sabina, cu privire la încasarea datoriei, unipersonal şi în cadrul şedinţei de judecată stabilite fără participarea părţilor, care se va desfăşura în cadrul Judecătoriei Străşeni, cu sediul în or. Călăraşi, str. Alexandru cel Bun, 153, bir. nr. 9, în termen de 30 de zile de la comunicarea publică a acţiunii, dată care se calculează de la data publicării într-un ziar republican sau local mai răspândit. Se comunică pârâtului că este în drept să prezinte până la data respectivă în adresa Judecătoriei Străşeni, cu sediul în or. Călăraşi, str. Alexandru cel Bun, 153, bir. nr. 09, şi a reclamantului o referinţă, precum şi copii de pe înscrisurile anexate, poate depune o cerere reconvenţională în condiţiile art. 172 şi 173 CPC, doar dacă valoarea acţiunii reconvenţionale nu depăşeşte valoarea admisibilă şi condiţiile legale de exercitare a cererii iniţiale cu valoare redusă, precum şi că ambele părţi sunt în drept de a înainta cerere scrisă privind examinarea cererii în şedinţă publică, iar dacă, după ce a fost comunicată cererea de chemare în judecată, pârâtul nu depune referinţă, precum şi ambele părţi nu înaintează cerere scrisă privind examinarea cererii în şedinţă publică, soluţionarea cererii se face în baza materialelor anexate la dosar. Judecătorul Judecătoriei Străşeni Elena LUPAN.
Поделитесь объявлением с друзьями
  • Кишинёв
Загрузка...