Объявление больше не публикуется на сайте

În conformitate cu art. 108, 276(2) – 276(4), din Codul

Кишинёв 25 Ноября 2022, 07:04 Просмотров: 19
În conformitate cu art. 108, 276(2) – 276(4), din Codul de procedură civilă al RM, Judecătoria Orhei (sediul Central), cu adresa mun.Orhei, str. Vasile Mahu, 135, solicită pârâtul Maristan Ion, domiciliat în mun. Orhei, str. Unirii, 4/25, în termen de 30 de zile, calculat de la data publicării prezentei citaţii, să prezinte instanţei judecătoreşti şi reclamantului o referinţă, precum şi copii de pe înscrisurile necesare în susţinerea poziţiei sale, în cauza civilă în procedura examinării cererii cu valoare redusă, intentată la cererea de chemare în judecată înaintată de SA "Moldtelecom" către Maristan Ion, privind încasarea datoriei. În caz că pârâtul nu va depune referinţa în termenul stabilit de către instanţa de judecată, va fi decăzut din dreptul de a o prezenta ulterior, iar soluţionarea cererii va avea loc în baza materialelor anexate la dosar. Judecătorul Judecătoriei Orhei (sediul Central) Steliana LAZARI.
  • Кишинёв
Загрузка...