Объявление больше не публикуется на сайте

Prin prezenta, în temeiul art. 100, 108 şi art. 276/2

Кишинёв 25 Ноября 2022, 07:04 Просмотров: 29
Prin prezenta, în temeiul art. 100, 108 şi art. 276/2 alin. (3) din Codul de procedură civilă, Judecătoria Străşeni, sediul Călăraşi, dispune comunicarea publică a pârâtului MITRAHOVICI RODICA, cu ultimul domiciliu cunoscut în satul Meleşeni, raionul Călăraşi, despre examinarea cauzei civile intentată la cererea reclamantului O.C.N. "Credits 2 all" S.R.L. împotriva lui MITRAHOVICI RODICA, cu privire la încasarea datoriei în mărime totală de10 000 lei. Se comunică pârâtului că cauza se va examina în procedura cererilor cu valoare redusă, în procedură scrisă, fără participarea participanţilor la proces. Pârâtul se obligă să prezinte în termen de 30 de zile, de la data comunicării publice, în adresa Judecătoriei Străşeni cu sediul în or. Călăraşi, str. Alexandru cel Bun, 153, biroul nr. 01, şi a reclamantului o referinţă, precum şi toate probele necesare, în două exemplare de copii de pe ea şi de pe înscrisurile anexate. În cazul nedepunerii referinţei în termenul stabilit de instanţă, cauza se va examina în baza materialelor anexate la dosar. Judecătorul Judecătoriei Străşeni Sediul Călăraşi Valeriu ARHIP.
  • Кишинёв
Загрузка...