Объявление больше не публикуется на сайте

Judecătoria Chişinău (sediul Centru) solicită prezentarea lui Moglan Denis, domiciliat

Кишинёв 25 Ноября 2022, 07:04 Просмотров: 25
Judecătoria Chişinău (sediul Centru) solicită prezentarea lui Moglan Denis, domiciliat în mun. Chişinău, str. Alecu Russo, nr. 4, ap. 42, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului aviz, în bir. 309, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 162, mun. Chişinău, pentru a-i fi înmânate cererea de chemare în judecată şi actele anexate, în cauza civilă examinată în procedura cererilor cu valoare redusă nr. 2-16976/22, pornită la cererea de chemare în judecată depusă de S.A. "Moldtelecom" împotriva lui Moglan Denis cu privire la încasarea datoriei rezultate din contractul de prestare a serviciilor publice de comunicaţii electronice nr. 95029192 din 02.09.2019 şi a cheltuielilor de judecată. Judecător Brăgaru Alina.
  • Кишинёв
Загрузка...