Объявление больше не публикуется на сайте

Judecătoria Cahul, sediul Cantemir (or. Cantemir, str. Testemiţanu 2, sala

Кишинёв 25 Ноября 2022, 07:04 Просмотров: 26
Judecătoria Cahul, sediul Cantemir (or. Cantemir, str. Testemiţanu 2, sala 1), comunică pârâtei Timofti Natalia, cu ultimul domiciliu în s. Pleşeni, r-nul Orhei, despre cererea de chemare în judecată cu valoarea redusă, înaintată la cererea "Moldtelecom" S.A. privind încasarea datoriei şi a cheltuielilor de judecată, dosar nr.2-303/2022. Se stabileşte pârâtei Timofti Natalia termen de 30 zile, din data publicării avizului, să prezinte instanţei judecătoreşti şi reclamantului referinţa, precum şi copiile de pe înscrisurile necesare. Se explică pârâtei Timofti Natalia că neprezentarea în termen a referinţei nu împiedică soluţionarea cererii în baza materialelor anexate la dosar. Judecător Mihail OSADCII.
  • Кишинёв
Загрузка...