Объявление больше не публикуется на сайте

Judecătoria Comrat, sediul Central (mun. Comrat, str. Lenin, 242) solicită

Кишинёв 25 Ноября 2022, 07:04 Просмотров: 23
Judecătoria Comrat, sediul Central (mun. Comrat, str. Lenin, 242) solicită prezentarea cet. Şlicaru Andrei, domiciliat în mun. Comrat, str. Gavrilov, nr. 17, în termen de 30 de zile de la data publicării avizului, la sediul instanţei pentru înmânarea cererii de chemare în judecată şi actelor anexate pe cauza civilă intentată la cererea de chemare în judecată depusă de ÎM "Incaso" S.R.L. către Şlicaru Andrei, privind încasarea datoriei, care va fi examinată în procedura cererilor cu valoare redusă conform Capitolului XX/1 din Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova. Se informează pârâtul că neprezentarea sa pentru ridicarea actelor, inclusiv neprezentarea referinţei în termen de 30 de zile din data publicării avizului, nu împiedică soluţionarea pricinii în baza materialelor anexate la dosar. Judecătorul Hanganu Mariana.
  • Кишинёв
Загрузка...