Объявление больше не публикуется на сайте

În temeiul încheierii Judecătoriei Străşeni din 16 noiembrie 2022, în

Кишинёв 25 Ноября 2022, 07:04 Просмотров: 28
În temeiul încheierii Judecătoriei Străşeni din 16 noiembrie 2022, în conformitate cu art. art. 100, 108 şi art. 276/2 alin. (3) din Codul de procedură civilă, Judecătoria Străşeni, sediul Călăraşi, dispune comunicarea publică a pârâtului Strechi Gheorghe Tudor, cu domiciliul în or.Călăraşi, str. Mitropolit Dosoftei, 135, cu privire la examinarea cauzei civile intentate la cererea de chemare în judecată depusă de ÎM "Incaso" SRL către Strechi Gheorghe Tudor privind încasarea sumei de 4000 lei cu titlu de datorie şi alte plăţi aferente contractului de împrumut, a sumei de 500 lei cu titlu de asistenţă juridică şi a sumei de 270 lei cu titlu de taxa de stat la depunerea cererii de chemare în judecată, dosarul PIGD 2-22156797-48-2-27102022, unipersonal şi în cadrul şedinţei de judecată stabilite fără participarea părţilor, care se va desfăşura în cadrul Judecătoriei Străşeni, cu sediul în or. Călăraşi, str. Alexandru cel Bun, 153, bir. nr. 8, în termen de 30 de zile de la comunicarea publică a acţiunii. Se comunică pârâtului că este în drept să prezinte până la data respectivă în adresa Judecătoriei Străşeni, cu sediul în or. Călăraşi, str. Alexandru cel Bun, 153, biroul nr. 08, şi a reclamantului o referinţă, precum şi copii de pe înscrisurile anexate, poate depune o cerere reconvenţională în condiţiile art. 172 şi 173 CPC doar dacă valoarea acţiunii reconvenţionale nu depăşeşte valoarea admisibilă şi condiţiile legale de exercitare a cererii iniţiale cu valoare redusă, precum că şi ambele părţi sunt în drept de a înainta cererea scrisă privind examinarea cererii în şedinţa publică, iar dacă, după ce a fost comunicată cererea de chemare în judecată, pârâtul nu depune referinţă, precum şi ambele părţi nu înaintează cerere scrisă privind examinarea cererii în şedinţa publică, soluţionarea cererii se face în baza materialelor anexate la dosar. Judecătorul Judecătoriei Străşeni sediul Călăraşi, Elena BOLOCAN.
  • Кишинёв
Загрузка...