Объявление больше не публикуется на сайте

Judecătoria Căuşeni (sediul Central) informează pârâtul Taxirov Alexandr despre aflarea

Кишинёв 25 Ноября 2022, 07:04 Просмотров: 22
Judecătoria Căuşeni (sediul Central) informează pârâtul Taxirov Alexandr despre aflarea pe rol a cauzei civile la cererea de chemare în judecată depusă de ÎM "INCASO" SRL împotriva lui Taxirov Alexandr, cu privire la încasarea datoriei. Se informează pârâtul Taxirov Alexandr despre necesitatea prezentării sale la sediul Judecătoriei Căuşeni în or. Căuşeni, str. Ştefan cel Mare 86 pentru ridicarea cererii de chemare în judecată cu actele anexate şi prezentarea instanţei de judecată, în termen de 30 de zile, din momentul ridicării cererii de chemare în judecată, dar nu mai târziu de 12 decembrie 2022, a referinţei la cererea de chemare în judecată şi tuturor probelor pe care le consideră necesare. Se explică pârâtului Taxirov Alexandr că în caz de neprezentarea în termen a referinţei, cauza va fi soluţionată în baza materialelor anexate la dosar. Judecător COSTIUC Ana.
  • Кишинёв
Загрузка...