Объявление больше не публикуется на сайте

Judecătoria Bălți (sediul Fălești) solicită prezența lui Șmidelschi Serghei, născut

Кишинёв 25 Ноября 2022, 07:05 Просмотров: 19
Judecătoria Bălți (sediul Fălești) solicită prezența lui Șmidelschi Serghei, născut la data de 24.10.1989, domiciliat r-nul Fălești, s. Chetriș, în calitate de pîrît la data de 13.12.2022, ora 12:30 (or. Fălești, str.1 Mai 14) la judecarea cererii de chemare în judecată depusă de Șmidelschi Cătălina către Șmidelschi Serghei privind desfacerea căsătoriei. Prezența este obligatorie, în caz de neprezentare, acțiunea civilă va fi examinată în lipsa părții absente. Judecător Cazacu Dorin.
  • Кишинёв
Загрузка...