Объявление больше не публикуется на сайте

Judecătoria Drochia, sediul Râşcani, informează pârâtul Banu Ivan, a.n. 16.01.1968

Бельцы 1 Декабря 2022, 07:02 Просмотров: 16
Judecătoria Drochia, sediul Râşcani, informează pârâtul Banu Ivan, a.n. 16.01.1968, cu ultimul domiciliu cunoscut în r-nul Râşcani, satul Mihăileni, că în privinţa acestui ÎM "Incaso" SRL a depus o cerere de chemare în judecată privind încasarea datoriei, care va fi examinată în procedura stabilită pentru cererile cu valoare redusă. Astfel, instanţa de judecată informează pârâtul Banu Ivan, de a se prezenta la Judecătoria Drochia, sediul Râşcani (or.Râşcani str.31 August 9) in termen de 30 zile din momentul publicării prezentei comunicări pentru a lua cunoştinţă de cererea de chemare în judecată şi înscrisurile anexate, să prezinte referinţa pe marginea acestui caz, probe de care dispune şi după caz o cerere reconvenţională, în ordinea art.276/3 alin.(3) CPC al RM. Se explică pârâtului Banu Ivan că, în cazul neconformării dispoziţiilor prezentei comunicări în termenul stabilit, instanţa de judecată urmează a soluţiona litigiul în baza probelor administrate la dosar. Preşedintele şedinţei, Judecător Mariana Sajin.
  • Бельцы
Загрузка...