Объявление больше не публикуется на сайте

Judecătoria Bălţi (sediul Făleşti) solicită pârâtului Abdurahmanov Denis, născut la

Бельцы 1 Декабря 2022, 07:02 Просмотров: 22
Judecătoria Bălţi (sediul Făleşti) solicită pârâtului Abdurahmanov Denis, născut la data de 20 martie 1982, cu ultimul domiciliu în or. Făleşti, str. Ştefan cel Mare, nr. 145, ap. 207, în termen de 30 de zile calendaristice, calculat de la data publicării prezentei comunicări, să prezinte instanţei şi reclamantului o referinţă şi copii de pe înscrisurile necesare în susţinerea poziţiei sale, în cauza civilă, la cererea de chemare în judecată înaintată de Î.M. "INCASO" S.R.L. către Abdurahmanov Denis privind încasarea datoriei. A informa pârâtul că în cazul în care nu va depune referinţa în termenul stabilit, va fi decăzut din dreptul de a prezenta ulterior şi soluţionarea cererii va avea loc în baza materialelor de la dosar. Judecător Cazacu Dorin.
  • Бельцы
Загрузка...