Объявление больше не публикуется на сайте

Judecătoria Drochia, sediul Central (Judecătoria Drochia, sediul Central, str. 31

Бельцы 1 Декабря 2022, 07:02 Просмотров: 19
Judecătoria Drochia, sediul Central (Judecătoria Drochia, sediul Central, str. 31 August, 7, oficiul 8, sala nr. 6), în conformitate cu art. 108, 276 (2) – 276 (4) al CPC al RM, solicită pârâtului Cuşnir Maria, cu dom. or. Drochia, str. Sorocii 42, ap. 21, în termen de 30 de zile calendaristice, calculat de la data publicării prezentei citaţii, să prezinte instanţei judecătoreşti şi reclamantului o referinţă, precum şi copii ale înscrisurilor necesare în susţinerea poziţiilor sale, în cauza civilă nr.2-571/2022, intentată la cererea de chemare în judecată înaintată de "Moldtelecom" SA către Cuşnir Maria privind încasarea datoriei. A menţiona pârâtului dacă nu va depune referinţa în termenul stabilit de judecător, va fi decăzut din dreptul de a o prezenta ulterior şi soluţionarea cererii se va face în baza materialelor anexate la dosar. În caz de neprezentare, cauza va fi examinată în lipsă părţilor absente. Judecătorul Rodica Chistruga.
  • Бельцы
Загрузка...