Объявление больше не публикуется на сайте

Judecătoria Bălţi (sediul Făleşti) înştiinţează pârâta Cebotari Victoria, anul naşterii

Бельцы 1 Декабря 2022, 07:02 Просмотров: 15
Judecătoria Bălţi (sediul Făleşti) înştiinţează pârâta Cebotari Victoria, anul naşterii 2001, cu ultimul domiciliu în or.Făleşti, str. Moldovei nr. 39 despre examinarea cauzei civile la cererea depusă de "Moldtelecom" O.C.N. "Credits 2 ALL" S.R.L. privind încasarea datoriei şi a cheltuielilor de judecată în procedură simplificată, fără prezenţa părţilor. În termen de 30 zile de la data publicării avizului, Cebotari Victoria poate să se prezinte la sediul instanţei or.Făleşti, str. 1 Mai nr. 14, et. 2, bir. 4, pentru a ridica cererea şi anexele la ea şi să depună la secretariatul Judecătoriei Bălţi (sediul Făleşti), str.1 Mai 14, referinţă şi probele necesare. La expirarea acestui termen instanţa va soluţiona litigiul în baza materialelor din dosar. Judecător Lilia Trocin.
  • Бельцы
Загрузка...