Объявление больше не публикуется на сайте

Judecătoria Bălţi, sediul Sîngerei, comunică pârâtului Cervoneac Igor Boris, a.n.03.02.1967

Бельцы 1 Декабря 2022, 07:02 Просмотров: 16
Judecătoria Bălţi, sediul Sîngerei, comunică pârâtului Cervoneac Igor Boris, a.n.03.02.1967 cu ultimul domiciliu în or. Sîngerei, str. Alexandru Lăpuşneanu 7, că pe rolul instanţei se află în examinare, în precedura cererilor cu valoare redusă, cererea de chemare în judecată depusă de S.A. "Moldtelecom" împotriva lui Cervoneac Igor cu privire la încasarea datoriei şi a cheltuielilor de judecată. În scopul asigurării dreptului la un proces echitabil instanţa solicită pârâtului Cervoneac Igor de a se prezenta la Judecătoria Bălţi, sediul Sîngerei, str. Testemiţanu nr. 4, biroul 7, pentru a recepţiona copia cererii de chemare în judecată şi înscrisurile şi de a depune referinţă asupra cauzei în termen de 30 de zile din momentul publicării prezentului aviz. Totodată, explică pârâtului Cervoneac Igor că, în cazul nedepunerii referinţei în termenul stabilit, cauza va fi examinată în baza materialelor prezentate la dosar. Judecătorul Balan Diana.
  • Бельцы
Загрузка...