Объявление больше не публикуется на сайте

Judecătoria Drochia, sediul Central, comunică pârâtului Mişcoi Armeanca, domiciliată în

Бельцы 1 Декабря 2022, 07:02 Просмотров: 26
Judecătoria Drochia, sediul Central, comunică pârâtului Mişcoi Armeanca, domiciliată în s. Gribova, r-ul Drochia, că pe rolul instanţei se află în examinare, în procedura cererilor cu valoare redusă, cauza civilă intentată la cererea de chemare în judecată înaintată de "MOLDTELECOM" SA către Mişcoi Armeanca privind încasarea datoriei. În termen de 30 se zile de la publicarea avizului pârâtul prezintă instanţei judecătoreşti pe adresa or. Drochia, str.31 August 7, oficiul 13, sala nr.4, şi reclamantului o referinţă, precum şi copii de pe înscrisurile necesare. Dacă pârâtul nu depune referinţă în termenul stabilit, soluţionarea cererii se face în baza materialelor anexate la dosar. Judecătorul Judecătoriei Drochia sediul Central Victoria Robu.
  • Бельцы
Загрузка...