Объявление больше не публикуется на сайте

Judecătoria Drochia, sediul Rîşcani comunică pârâtului DIACONU ION (a.n 18.01.1993)

Бельцы 1 Декабря 2022, 07:02 Просмотров: 18
Judecătoria Drochia, sediul Rîşcani comunică pârâtului DIACONU ION (a.n 18.01.1993) domiciliat în s. Sturzeni, r-ul Rîşcani, că pe rolul instanţei de judecată se află în examinare în procedura cererilor cu valoare redusă, cauza civilă nr.2-1466/22 la cererea de chemare în judecată înaintată de către ÎM "Incaso" SRL împotriva lui Diaconu Ion privind incasarea datoriei. În termen de 30 de zile de la publicarea avizului, se propune pârâtului să prezinte instanţei de judecată (or. Rîşcani, str. 3l August 9) o referinţă precum şi toate probele necesare, pe care îşi întemeiază obiecţiile din referinţă. Se explică pârâtului că, în cazul în care nu depune referinţă în termenul stabilit, soluţionarea cererii se face în baza cererilor anexate la materialele dosarului. Judecătorul Judecătoriei Drochia, Sediul Rîşcani, Ion Rabei.
  • Бельцы
Загрузка...