Объявление больше не публикуется на сайте

Judecătoria Drochia, sediul Central (Judecătoria Drochia, sediul Central, str. 31

Бельцы 1 Декабря 2022, 07:02 Просмотров: 22
Judecătoria Drochia, sediul Central (Judecătoria Drochia, sediul Central, str. 31 August, 7, oficiul 8, sala nr. 6), în conformitate cu art. 108, 276 (2) – 276 (4) al CPC al RM, solicită pârâtului Glavan Constantin, cu dom. s. Petreni, r-ul Drochia, în termen de 30 de zile calendaristice, calculat de la data publicării prezentei citaţii, să prezinte instanţei judecătoreşti şi reclamantului o referinţă, precum şi copii ale înscrisurilor necesare în susţinerea poziţiilor sale, în cauza civilă nr.2-1198/2022, intentată la cererea de chemare în judecată înaintată de "Moldtelecom" SA către Glavan Constantin privind încasarea datoriei. A menţiona pârâtului dacă nu va depune referinţa în termenul stabilit de judecător, va fi decăzut din dreptul de a o prezenta ulterior şi soluţionarea cererii se va face în baza materialelor anexate la dosar. În caz de neprezentare, cauza va fi examinată în lipsă părţilor absente. Judecătorul Rodica Chistruga.
  • Бельцы
Загрузка...