Объявление больше не публикуется на сайте

Se aduce la cunoştinţa cet. Sîrbu Doina, domiciliată în s

Бельцы 1 Декабря 2022, 07:02 Просмотров: 28
Se aduce la cunoştinţa cet. Sîrbu Doina, domiciliată în s. Parcani, r.Soroca, că în Judecătoria Soroca (sediul central) în gestiunea judecătorului Lina Popescu se află spre examinare în ordinea procedurii cererilor cu valoare redusă cauza civilă intentată la cererea de chemare în judecată depusă de ÎM "Incaso" SRL către Sîrbu Doina, privind încasarea datoriei în care dumneaei are calitatea de pârât. Se comunică cet. Sîrbu Doina că în termen de 30 de zile din ziua publicării prezentului anunţ este obligată de a depune referinţa la cererea de chemare în judecată prin intermediul Cancelariei Judecătoriei Soroca (sediul central). Se avertizează cet. Sîrbu Doina, că în cazul neprezentării referinţei în termenul stabilit va fi decăzută din dreptul de a mai depune probe, instanţa de judecată urmând a soluţiona litigiul în baza probelor administrate la dosar. Judecător Lina Popescu.
  • Бельцы
Загрузка...