Объявление больше не публикуется на сайте

Se solicită prezentarea cet. SOLTAN Mariana, a.n.28.09.1992, în calitate de

Бельцы 1 Декабря 2022, 07:02 Просмотров: 22
Se solicită prezentarea cet. SOLTAN Mariana, a.n.28.09.1992, în calitate de pârât, cu ultimul domiciliu în or. Rezina, str. Trandafirilor 4, ap. 47, în cadrul Judecătoriei Orhei, sediul Rezina, or. Rezina, str. Voluntarilor, nr.3, sala de şedinţe nr. 3, în legătură cu examinarea cauzei civile, la cererea înaintată de reprezentantul reclamantei BC "Moldova-Agroindbank" SA, avocat Eugeniu Bujoreanu împotriva lui Soltan Mariana cu privire la încasarea datoriei, dobânzii de întârziere, penalităţii şi a cheltuielilor de judecată. Se explică lui SOLTAN Mariana, că din momentul publicării prezentului aviz publicitar ultimul are dreptul, în termen de 30 de zile, să primească copia de pe cererea de chemare în judecată şi de pe înscrisurile anexate la ea, şi să prezinte o referinţă. În caz de neprezentare a referinţei, cauza va fi examinată în baza materialelor anexate la dosar, fără convocarea părţilor în şedinţa de judecată. Judecător Ivan PARII.
  • Бельцы
Загрузка...