Объявление больше не публикуется на сайте

Trinchineţ Alexandru, cu dom. or. Floreşti, str. Decebal 63, în

Бельцы 1 Декабря 2022, 07:02 Просмотров: 21
Trinchineţ Alexandru, cu dom. or. Floreşti, str. Decebal 63, în calitate de pârât, este chemat în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului aviz la Judecătoria Soroca, sediul Floreşti, str. M. Eminescu 1, pentru a-i fi înmânate cererea de chemare în judecată şi actele anexate, în cauza civilă examinată în procedură de valoare redusă intentată de "Moldova-Agroindbank" SA în calitate de reclamant ce are ca obiect acţiunea de încasarea datoriei. Se informează participanţii, că soluţionarea prezentei cereri de chemare în judecată va avea loc unipersonal, în lipsa părţilor, la data de28.12.2022. Judecătorul Judecătoriei Soroca, sediul Floreşti, Rusu-Parii Rosiţa.
  • Бельцы
Загрузка...