Объявление больше не публикуется на сайте

Judecătoria Edineţ, sediul Briceni, aduce la cunoştinţa lui Nemerenco Viorel

Бельцы 1 Декабря 2022, 07:02 Просмотров: 23
Judecătoria Edineţ, sediul Briceni, aduce la cunoştinţa lui Nemerenco Viorel Gheorghii, cu ultimul domiciliul cunoscut raionul Briceni, satul Caracuşenii Vechi, că este pârât pe cauza civilă nr.2-886/2022 la cererea de chemare în judecată înaintată de S.C. "Moldtelecom" S.A. privind încasarea datoriei şi a cheltuielilor de judecată, şi urmează să se prezinte în termen de 5 zile din data publicării prezentului aviz în cadrul Judecătoriei Edineţ, sediul Briceni, or. Briceni, str. Independenţei nr. 5, sala nr. 4, judecător Cazacicov Andrei, pentru a primi copia de pe cererea de chemare în judecată, de pe înscrisurile anexate la ea şi pentru a dace cunoştinţă cu materialele cauzei. Judecător Cazacicov Andrei.
  • Бельцы
Загрузка...