Объявление больше не публикуется на сайте

Judecătoria Soroca, sediul Floreşti, înştiinţează cet. Palii Vitalie, cu domiciliul

Бельцы 1 Декабря 2022, 07:02 Просмотров: 22
Judecătoria Soroca, sediul Floreşti, înştiinţează cet. Palii Vitalie, cu domiciliul în or. Floreşti str. Nicolae Testemiţanu 20, că în procedura judecătorului (procedură scrisă) se află spre examinare cererea de chemare în judecată înaintată de ÎM "Incaso" SRL către Palii Vitalie cu privire la încasarea datoriei. În scopul asigurării dreptului la un proces echitabil, instanţa solicită pârâtului Palii Vitalie de a se prezenta, în termen de 30 zile de la data publicării prezentului aviz, la sediul Judecătoriei Soroca, sediul Floreşti, str. M. Eminescu, nr.1, bir. 5, pentru a recepţiona copia acţiunii şi de a depune referinţă asupra pricinii. Se explică pârâtului că, neprezentarea în termen a referinţei, probelor şi a înscrisurilor nu împiedică soluţionarea pricinii în baza materialelor şi probelor din dosar. Judecător Zadorojniuc Alexandru.
  • Бельцы
Загрузка...