Объявление больше не публикуется на сайте

Judecătoria Bălţi (sediul Central), în conformitate cu art. 108 CPC

Бельцы 1 Декабря 2022, 07:02 Просмотров: 14
Judecătoria Bălţi (sediul Central), în conformitate cu art. 108 CPC RM, solicită prezenţa lui Moroşan Alexandru, ultimul domiciliu mun. Bălţi, str. Bulgară, 154, ap. 54, pentru data de 13.12.2022, la ora11:00, pe adresa mun. Bălţi, str. Hotinului, 43, biroul nr. 10 în legătură cu examinarea cauzei civile în baza cererii de chemare în judecată depusă de Rotaru Oleg către Moroşan Alexandru privind încasarea datoriei. Este invitat în instanţa de judecată în calitate de pîrît. În caz de neprezentare cauza va fi examinată în lipsă. Persoanele care dispun de informaţia privitor la locul aflării lui Moroşan Alexandru să se prezinte în instanţa de judecată la ora şi data indicată. Judecător Alexandru Roşca.
  • Бельцы
Загрузка...