Объявление больше не публикуется на сайте

Executorul judecătoresc Romah Oleg, licenţă pentru desfăşurarea activităţii seria LE

Бельцы 1 Декабря 2022, 07:02 Просмотров: 51
Executorul judecătoresc Romah Oleg, licenţă pentru desfăşurarea activităţii seria LE nr. 091, cu sediul în mun. Bălţi, str. Păcii 38, etajul 4, bir. 6, anunţă pentru data de 19.12.2022, ora 10:00 licitaţia repetată de vânzare a bunurilor imobile care sunt înregistrate cu drept de proprietate după cet. Sprînceanu Vitalie Vasile şi anume: teren agricol cu numărul cadastral 4827302.172, cu suprafaţa de 0.1447 ha, care este situat în r-n Glodeni, com. Danu, extravilan şi care va fi expus la licitaţie la preţul de 5040 lei; teren agricol cu numărul cadastral 4827305.020,cu suprafaţa de 1.0509 ha, care este situat în r-n Glodeni, com. Danu, extravilan şi care va fi expus la licitaţie la preţul de 50400 lei. Pentru doritorii de a participa la licitaţie este necesar de a depune cerere de participare la licitaţie până la data de 16.12.2022 inclisiv şi de achitat la contul bancar al executorului judecătoresc Romah Oleg: c/f 30977126, cont IBAN MD32ML000000022510211341, BC "Moldindconbank" SA Bălţi, MOLDMD2x321. Taxa pentru participare la licitaţie în mărime de 60 lei, plus acontul pentru participare la licitaţie în mărime de 5% din costul bunului imobil care urmează a fi procurat. Licitaţia va avea loc în incinta biroului executorului judecătoresc Romah Oleg pe adresa mun. Bălţi, str. Păcii, 38, et.4, bir. 6. Informaţie la tel. 069-34-91-59. Executorul judecătoresc Romah Oleg.
  • Бельцы
Загрузка...