Объявление больше не публикуется на сайте

În conformitate cu prevederile art. 108, 276 (2) – 276

Кишинёв 30 Ноября 2023, 07:10 Просмотров: 25
În conformitate cu prevederile art. 108, 276 (2) – 276 (4) Cod de procedură civilă, Judecătoria Ungheni, cu sediul în mun. Ungheni, str. Naţională 10/1, solicită pârâtului Ciobanu (Boboc) Veronica, cu ultimul domiciliu cunoscut în r. Nisporeni, s. Boldureşti, în termen de 30 de zile, calculat de la data publicării prezentului anunţ, să prezinte instanţei judecătoreşti şi reclamantului o referinţă, precum şi copii de pe înscrisurile necesare în susţinerea poziţiei sale, în cauza civilă nr.2-2896/2023, intentată la cererea de chemare în judecată depusă de către ÎM "Incaso" SRL către Ciobanu (Boboc) Veronica privind încasarea datoriei şi a cheltuielilor de judecată. A menţiona pârâtului dacă nu va depune referinţa în termenul stabilit de judecător, va fi decăzut din dreptul de a o prezenta ulterior şi soluţionarea cererii se va face în baza materialelor anexate la dosar, fără citarea părţilor. Judecător Lilia Potînga.
  • Кишинёв
Загрузка...