Объявление больше не публикуется на сайте

În conformitate cu art. art. 100, 108 şi art. 276/2

Кишинёв 30 Ноября 2023, 07:10 Просмотров: 19
În conformitate cu art. art. 100, 108 şi art. 276/2 alin. (3) din Codul de procedură civilă, Judecătoria Străşeni, sediul Călăraşi, dispune comunicarea publică a pârâtului Ursu Victor, cu domiciliul în r. Călăraşi, s. Răciula, cu privire la examinarea cauzei civile intentate la cererea de chemare în judecată depusă de ÎM "Incaso" SRL către Ursu Victor, privind încasarea sumelor cu titlu de datorie contractuală şi alte plăţi aferente, precum şi compensarea cheltuielilor de judecată, dosarul nr.2-3064/2023, unipersonal şi în cadrul şedinţei de judecată stabilite fără participarea părţilor, care se va desfăşura în cadrul Judecătoriei Străşeni, cu sediul în or. Călăraşi, str. Alexandru cel Bun, 153, bir. nr. 8, în termen de 30 de zile de la comunicarea publică a acţiunii, dată care se calculează de la data publicării în ziar republican sau local mai răspândit. Se comunică pârâtului că este în drept să prezinte până la data respectivă în adresa Judecătoriei Străşeni, cu sediul în or. Călăraşi, str. Alexandru cel Bun, 153, biroul nr. 08, şi a reclamantului o referinţă, precum şi copii de pe înscrisurile anexate, poate depune o cerere reconvenţională în condiţiile art. 172 şi 173 CPC doar dacă valoarea acţiunii reconvenţionale nu depăşeşte valoarea admisibilă şi condiţiile legale de exercitare a cererii iniţiale cu valoare redusă, precum că şi ambele părţi sunt în drept de a înainta cererea scrisă privind examinarea cererii în şedinţa publică, iar dacă, după ce a fost comunicată cererea de chemare în judecată, pârâtul nu depune referinţă, precum şi ambele părţi nu înaintează cerere scrisă privind examinarea cererii în şedinţa publică, soluţionarea cererii se face în baza materialelor anexate la dosar. Judecătorul Judecătoriei Străşeni sediul Călăraşi, Elena Bolocan.
  • Кишинёв
Загрузка...